مستر تستر

من از کسب و کارم راضی ام!

من از کسب و کارم راضی ام! آیا ما همه از کسب و کار مان راضی هستیم؟ و چرا؟ باید زندگی روزمره خودمان را دوباره بررسی کنیم و از امروز شروع کنیم به اصلاح کردن نقص ها و ایرادهایمان، هم از نظر رفتار، هم زندگی کردن و هم نوع و نحوه کسب و کار! باتوجه […]

ادامه مطلب